Contactgegevens

Over de stichting

Statutaire naam stichting Eigen Werk Theaterteam.

Doelstelling
Het aanbieden van een zakelijke en artistieke omgeving aan niet aan een gezelschap
verbonden spelers/makers in de uitvoerende kunst die een eigen werk willen realiseren.

Correspondentieadres:
Theemsstraat 56
2014 RZ Haarlem 
Telefoon: 06-2454 8956
Email Theaterteam

Stichting Eigen Werk Theaterteam wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten.

Lees hier het jaarverslag van 2019.

Bestuur

  • Voorzitter: Jos Ahlers
  • Penningmeester: Hidde Rijntjes
  • Secretaris: Wendy Draaijer

Kamer van Koophandel: 34134111
RSIN: 808949998